Stadsreporters ontwerpt nieuwe en concrete strategieën om lokaal positieve verandering te brengen in grote maatschappelijke vraagstukken. Niet van buiten- of bovenaf maar van binnenuit. We trainen deelnemers van de betreffende doelgroep tot ‘maker’. Zij maken film-, podcast- of fotoreportages. Zodat hun perspectief en betrokkenheid zichtbaar wordt. Zij gaan op zoek naar oplossingen en inspirerende voorbeelden en leggen dat vast in een reportage. Deze verhalen krijgen online en offline een podium.

’Iedereen wil deel zijn van de oplossing en niet van het probleem. Deze aanpak faciliteert mensen om deel uit te maken van de oplossing en een positieve bijdrage te leveren. Dat werkt enorm inspirerend en bekrachtigend.’

Directeur welzijnsorganisatie

Projecten

Stadsreporters Nieuw-West

Met Stadsreporters Nieuw-West richten we stadsredacties op van senioren uit de wijk. Samen met hen maken we films over sociale plekken in de wijk. Plekken waar buurtbewoners samen komen met het doel elkaar te ontmoeten, iets te leren, iets te maken of op een andere manier bij te dragen aan een prettige leefomgeving voor henzelf en buurtgenoten. AT5 maakte een reportage over de Stadsreporters.

Social lab Toneelschuur

In opdracht van de Toneelschuur maken we een contextprogramma bij de voorstelling Drie Zusters, geregisseerd door Eline Arbo, In dit social lab genaamd ‘Tussen droom en daad’ is een diverse groep Haarlemse vrouwen aan de slag gegaan met de vraag: ”Waar was jij rebels?”. Naast creatieve tekensessies zijn de verhalen opgenomen als podcast. De tekeningen en de podcasts vormen samen een tentoonstelling die te zien is tijdens de voorstelling Drie Zusters.

Verborgen Verhalen over Afstand en Nabijheid

Hoe is het als je ineens je man in het verpleeghuis niet meer mag bezoeken door de coronamaatregelen? Of als je alleenstaand bent en de kapster de eerste is in maanden die je aanraakt? Zeven ouderen schreven over hun ervaring met Afstand en Nabijheid, tijdens Corona en in andere levensfasen. Hiervan werd een podcast en publicatie gemaakt als startpunt voor eigen verhalen en gesprek.

Verborgen Verhalen over Thuis- en Niet Thuis zijn

‘Verhalen brengen ons samen. Onvertelde verhalen houden ons van elkaar gescheiden.’ Nieuwe Haarlemmers en locals schrijven en delen hun verhalen met elkaar en met de stad. Om plekken in de openbare ruimte te creëren waar iedereen zich thuis kan voelen. Voorbij grenzen van taal of bubbel.

Buurtblik

In het project BuurtBLIK maken 65-plussers films over de wijze waarop ouderen vorm geven aan hun leven, door plekken in beeld te brengen waar ouderen samenkomen.

Radio BuurtBLIK

Podcast met verborgen verhalen van ouderen uit een jaar pandemie. Zij schreven over schrik en lichtpuntjes, over verlies en troost, over aanraking en veerkracht en delen hun verhalen. Met gesprekskaarten en schrijfoefeningen om mee te werken in groepen.

’Deze manier van ‘social design’ spreekt mij enorm aan omdat er zowel in het sociale proces als in het resultaat, de films en podcasts, een enorme kwaliteit zit. Stadsreporters slaagt er in maatschappelijke participatie en makerschap samen te brengen en daarmee een nieuw publiek te bereiken.’

Theater directeur

Werkwijze

 

  1. Onderzoek naar behoeften, ideeën en ervaringen van betrokkenen binnen een sociaal vraagstuk. Op basis hiervan stellen we het doel vast.
  2. Bouwen van een community van belanghebbenden die dit doel delen en met wie we een win-win situatie kunnen creëren.
  3. Werven en opleiden van betrokkenen tot stadsreporter. Zij gaan op zoek naar oplossingen en inspirerende voorbeelden en maken daar films, een fototentoonstelling of podcast van.
  4. Het delen van deze reportages in samenwerking met de community, gericht op het bieden van nieuwe perspectieven en activering door middel van bijeenkomsten, één-op-één contact en via online kanalen als website, social media en (lokale) tv.

Resultaten

Deze aanpak heeft o.a. de volgende positieve resultaten:

N

aanleren film-, interview- en storytellingsvaardigheden

N

versterken participatievaardigheden als nieuwsgierigheid & assertiviteit

N

activeren tot positieve verandering

N

op gelijkwaardig niveau onderdeel uitmaken van de samenleving

N

vergroten van zingeving en plezier door een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van een probleem en anderen daarmee te helpen

N

het zichtbaar maken en delen van bestaande oplossingen en inspirerende voorbeelden

N

nieuwe vorm om buurt- en stadsbewoners te betrekken

“Ik tel weer mee. Ik kan weer van waarde zijn voor een ander. Dat mis ik heel erg nu ik ouder word.”

“Ik vond het heel interessant om te zien dat er andere opties zijn waar we niet zo snel aan denken.”

“Ik vond het heel leuk om mee te doen. Ik had vooraf geen beeld van de plek waar we gingen filmen, ik was nog nooit in zo’n buurthuis geweest vanuit mijn eigen leven. Ik vond het heel bijzonder om te zien dat de mensen daar zo hecht zijn, elkaar helpen. Dat wist ik niet.”

“Doordat ik zelf schulden heb gehad, weet ik hoe afschuwelijk dat is. Dat ik door mee te doen anderen kan helpen om makkelijker uit de schulden te komen, vind ik fantastisch.”

“Voordat ik meedeed aan BuurtBLIK zat ik in een ‘doosje’, dat kan ik nu wel zien. Ik zat verstopt achter mijn voordeur en was altijd ziek. Maar eigenlijk was ik niet ziek.”

Partners

Onze methodiek wordt succesvol ingezet binnen zorg en welzijn, bedrijven en culturele organisaties.

Heb jij een sociale uitdaging die beweging nodig heeft? Neem dan contact met ons op.

Handboek

Mirna Ligthart schreef een handboek over de methodiek van Stadsreporters die zij samen met Marieke Boon ontwikkelde. Nora van der Linden (directeur Kennisland) schrijft in het voorwoord over het handboek:

“Ik kan iedereen die mensen wil betrekken bij maatschappelijke kwesties die hen raken, aanraden om dit handboek van Mirna Ligthart te raadplegen. Niet alleen als je met camera’s aan de slag gaat of gaat samenwerken met Stadsreporters, maar ook bij andere interventies. Het is een rijke en rake beschrijving van hoe je met mensen samen impact kan maken en hoe ieder mens een bijdrage kan leveren en capaciteiten en talenten kan inzetten.”

Bekijk hoofdstuk 1 en de inhoudsopgave van het handboek. Stuur een mail naar mirna@stadsreporters.nl als je het complete handboek wilt ontvangen.

Over ons

Ontstaan en organisatie Stadsreporters

Het concept van Stadsreporters ontstond met BuurtBLIK aan de keukentafel waar Mirna Ligthart en Marieke Boon eind 2016 spraken over hun ideeën en ambities. Dit plan ontwikkelden zij samen verder  tot een methodiek. Sinds 2021 is Mirna Ligthart directeur van Stadsreporters.

Ligthart is filmmaker en storyteller. Na een decennium de montage te hebben gedaan voor documentaires van Frans Bromet gevolgd door acht jaar de filmeducatieve stichting De frisse blik te hebben geleid, gebruikt zij nu film, podcast en verhalen om stem te geven aan verhalen en mensen die minder worden gehoord of betrokken. Deze verhalen brengen plekken en bewoners in beeld die als rolmodel en inspiratie kunnen dienen voor een sociale, diverse, gezonde en duurzame stad. Mirna is tevens de editor van de verhalen gemaakt door de Stadsreporters. 

 

Het team

Mirna werkt samen met diverse pionierende zzp-ers die zich bezig houden met social impact en verhalen. Zoals met Loes van ZwollEster van der GeestSusanne GijsbersMeldrid Ibrahim en Najat Chicar.

Mirna’s mentor Christien Brinkgreve schrijft in haar boek Vertel! dat de waarde van verhalen fundamenteel is: ‘Verhalen kunnen er voor zorgen dat mensen niet uitgewist worden. Het is de ultieme vernietiging als je niet meer kan vertellen wat je hebt meegemaakt, omdat mensen het niet geloven of niet geinteresseerd zijn.’  Als het verhaal van mensen mag bestaan dan mogen zij bestaan. Brinkgreve vervolgt: ‘Verhalen zijn niet alleen ‘helend’, werken verbindend en geven bestaansrecht, ze kunnen ook een gidswerking hebben. Dat geldt voor ‘…verhalenbegeleiders die een nieuw verhaal smeden van van wat ze horen in buurten of organisaties; een verhaal waarbij mensen zich betrokken voelen, dat over hen gaat; niet alleen over het verleden maar ook over wat er aan het ontstaan is of wat als toekomst.’

Landelijke programma's

Stadsreporters maakt deel uit van het pioniersprogramma Leven lang leven.

Stadsreporters is onderdeel van het programma Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van VWS binnen het programma Versterking aanpak eenzaamheid van ZonMW.

Stichting Stadsparels

Stadsreporters valt onder Stichting Stadsparels. Het bestuur bestaat uit:

Mieke Bouma – voorzitter
Mieke is een veel gevraagde storycoach, docent/spreker en auteur van diverse boeken over storytelling. Zij is oprichter en van de Storytelling Academy waar mensen worden opgeleid tot gecertificeerde Chiefs Storytelling en waar een aanbod te vinden is op het gebied van storytelling en schrijven.

Anneloor van Heemstra – secretaris
Anneloor is documentaire regisseur, mediator en graphic novel schrijfster. In al haar werkvormen staat centraal wat maar al te makkelijk over het hoofd wordt gezien; de ruimte waarin onze levens elkaar raken en ons vermogen om zorg te dragen voor elkaar en de wereld om ons heen.

Lydia Maan Smith – penningmeester
Lydia is psycholoog en leiderschapstrainer. 

Het bestuur van Stichting Stadsparels ontvangt geen beloning voor haar inzet.

Stichting Stadsparels is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle medewerkers aan de projecten van stichting Stadsparels werken als zzp-er, stagiair of zijn vrijwilliger. Er is niemand in dienst van de stichting.

RSIN nummer Stichting Stadsparels: 860750632

Beleidsplan stichting Stadsparels 2023:  Beleidsplan Stichting Stadsparels 2023