Stadsreporters bij caroussel Pharos

Het aantal mensen met dementie met een migratie- achtergrond neemt enorm toe. Deze groep wordt niet alleen door de sterke groei als een probleem gezien, maar vooral ook omdat ze de weg naar de zorg moeilijk lijkt te vinden. Pharos organiseert zogenaamde carrousel-bijeenkomsten rond dit onderwerp met als doel professionals uit de wijk samen te brengen en hen te ondersteunen effectief samen te werken rondom zorg en ondersteuning aan ouderen met een migratieachtergrond met dementie en hun mantelzorgers.

Wil je meer informatie over dementie bij ouderen met een migratieachtergrond? Kijk dan op www.pharos.nl

Wil je meer informatie over het netwerk in West/Nieuw-West? Neem dan contact op met Rikke Komen via: www.mantelzorgendementie.nl

Voor vragen over de Carrousel kan je contact opnemen met Jos van Campen via: J.P.C.M.vanCampen@olvg.nl

Deze film werd gemaakt in opdracht van Pharos.

Door stadsreporter(s):

Wie is Shirley? Sociaal, vriendelijk, slim en positief, dat zijn allemaal woorden die Shirley Tasmina Nawidjaja, 67 jaar oud en echtgenote van Elmon Djojosemito, beschrijven. Shirley is altijd al geïnteresseerd geweest in andere personen en hun levensverhalen. Door haar beroep als omroepster heeft ze ook al bakken aan ervaring op het gebied van interviewen, wat […]
Wie is Hannie? Dit is Hannie Johanna Catharina Vivas (72), een van onze eerste Stadsreporters van de groep in Nieuw – West. In ruim twee jaar tijd heeft ze al een hoop geleerd en dat is te merken tijdens de opnames. In de films van Stadsreporters kun je haar herkennen aan haar scherpe vragen en […]
Wie is Ruhi? Ruhi Kaplanseren, 64 jaar oud, is al ongeveer twee jaar een Stadsreporter en stopt al zijn liefde en energie in het maken van de best mogelijke films. Hierbuiten is hij ook een Gouden Man, Buurtverbinder, zanger, maar bovenal een familieman. Ruhi komt zelf ook uit een grote familie, met wel zes broers […]