De Stadsreporters van de moestuin Koornhorst

In 2021 inspireerde Irene Gefferie een groep dames van senioren wooncomplex De Koornhorst tot het starten van een moestuin. Deze is tot grote bloei gekomen. Martha, Ligia, Fiene, Gleone, Mahmoud en mevrouw Arend besloten zelf (met ondersteuning van Stadsreporters) een film te maken over hun moestuin. Met als doel buurtbewoners te interesseren om met hun mee te doen. En om andere woongemeenschappen voor senioren te inspireren ook een moestuin te starten.

Door stadsreporter(s):