Filmportretten Zorgbalans

Filmportretten van ontmoetingscentra van Zorgbalans voor mensen met dementie, gemaakt door betrokkenen. Er bestaan veel vooroordelen over ‘dagbesteding’. Door van binnenuit te laten zien hoe het er aan toe gaat op de ontmoetingscentra van Zorgbalans verlagen we de drempel om deel te nemen.

In opdracht van Zorgbalans maakten we filmportretten van hun ontmoetingscentra voor mensen met dementie. De aanpak van Zorgbalans is vernieuwend, dynamisch en liefdevol. Er bestaan echter veel vooroordelen over ‘dagbesteding’ en de drempel om deel te nemen is hoog.

Met betrokkenen als deelnemers, vrijwilligers, mantelzorgers en geïnteresseerden maakten we films over hoe het er aan toe gaat in deze groepen. Hoe de plek er uit ziet, hoe de dag er uit ziet en wat het betekent voor deelnemers om hier naar toe te gaan.

Eén van de films speelt zich af bij Juttersgeluk. Ontmoetingscentrum de Bloemenstroom van Zorgbalans is een bijzondere samenwerking aangegaan met Juttergeluk. Op maandag ontvangt zij ‘clubleden’ op het juttersatelier en volgen de clubleden het gebruikelijke programma van Juttersgeluk: eerst plastic jutten op het strand en daarna het afval verwerken tot mooie gebruiksvoorwerpen. Hoe het er op zo’n dag aan toe gaat, zie je in deze film.

 

Alle films zijn te vinden op de website van Zorgbalans: Ontmoetingscentra dementie Zorgbalans

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

2 september 2020